Restaurant amb plaques fotovoltaiques

Cap a finals de l’any 2020 vam posar en marxa 79 plaques solars que ens apropen a l’autosuficiència energètica i a avançar cap a un model de restaurant sostenible. Els panells fotovoltaics es van instal·lar aprofitant la inclinació del terrat del restaurant, ja que aquest apunta cap el sud, i converteixen l’energia del sol (coneguda com fotons) en energia elèctrica. El conjunt de les plaques arriben a generar un màxim de 25kW de potència instantània en condicions ideals, que és quan hi ha més radiació solar.

A més a més de les plaques i l’inversor (l’encarregat de convertir l’energia captada en energia aprofitable) disposem d’un programa on podem visualitzar en temps real l’energia que recaptem del sol així com quin percentatge del consumit és renovable o retornat a la xarxa i una  previsió d’estalvi de CO2, que en el moment d’escriure aquest article ja supera les 16 tones.

El projecte es suma al de la minimització del consum d’aigua i la recollida d’aigües pluvials iniciats anys enrere, com també el del carregador per vehicles elèctrics.

Reserva Whatsapp
1
Reserva?
Restaurant Masia el Pla
Hola!
Reserva via Whatsapp